Social Icons

Pages

Thursday 1 January 2015

Dasar SekolahPELAJARAN RENDAH

Pendidikan sekolah rendah mengambil masa enam tahun. Kanak-kanak selalunya memulakan pendidikan sekolah rendah ketika berumur tujuh tahun. Pendidikan sekolah rendah merupakan kesinambungan kepada pendidikan prasekolah.
Selain daripada membaca menulis dan mengira, mereka akan didedahkan kepada subjek-subjek lain seperti sains, pendidikan jasmani dan pendidikan Islam dan moral.
Pada penghujung pengajian mereka pada Tahun 6, mereka akan menghadapi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR).
Ujian tersebut menguji:-
 • Penguasaan kefahaman, penulisan dan lisan bagi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
 • Penguasaan kemahiran matematik
 • Penguasaan konsep sainsTAHAP 1 - Tahun 1 - 3

PRASEKOLAH

Komponen:
 1. Bahasa dan Komunikasi
 2. Perkembangan Kognitif
 3. Kerohanian dan Moral
 4. Perkembangan Sosioemosi
 5. Perkembangan Fizikal
 6. Kreativiti dan Estatik

SEKOLAH RENDAH

Mata Pelajaran Teras:
 1. Bahasa Melayu
 2. English Language
 3. Mathematik
 4. Dunia Sains dan Teknologi
 5. Pendidikan Islam
Mata Pelajaran Wajib:
 1. Pendidikan Jasmani
 2. Pendidikan Kesihatan
 3. Pendidikan Seni Visual
 4. Dunia Muzik
Mata Pelajaran Tambahan:
 1. Bahasa Arab Komunikasi


TAHAP 2 - Tahun 4 - 6

Mata Pelajaran Teras:
 1. Bahasa Melayu
 2. English Language
 3. Sains 
 4. Sejarah
 5. Pendidikan Islam
Mata Pelajaran Wajib:
 1. Pendidikan Jasmani
 2. Pendidikan Kesihatan
 3. Reka Bentuk Teknologi
 4. Pendidikan Seni Visual
 5. Dunia Muzik
 6. Teknologi Maklumat dan Komunikasi

0 comments :

Post a Comment

TAKWIN SEKOLAH